PDS

Ohjaa toimintaasi oikealla tiedolla

Toiminnanohjausjärjestelmä

Ajankohtaiset moduulit muodostavat saumattoman tiedonhallintakokonaisuuden tuotannon ennakkotiedoista ja tilauksista aina henkilöstö- ja taloushallintoon sekä johdon raportteihin saakka.

ALUSLIIKENNE

Alusliikennetietojen tehokas hallinta, laskutus ja raportointi. Operatiiviseen käyttöön sekä hallintoon sidosryhmät huomioiden.

ARKISTO

Helppokäyttöinen alusta tiedostomuotoisten tallenteiden käyttöarkistolle. Sisällön katselmointi ja jakaminen, versiointi- sekä voimassaoloautomatiikka sisäisen viestinnän tehostamiseen.

CRM

Asiakastietojen hallinta sekä tukitoimintoja markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin.

KALUSTOPALVELU

Tuotantokoneiden ja laitteiden työtilausten sekä tuotannon käyttöilmoitustietojen hallinta, laskutus ja raportointi.

KUNNOSSAPITO

Koneiden ja laitteiden sekä muun infrastruktuurin hallinta ja niiden huolto- ja korjaustoimenpiteiden suunnittelu sekä dokumentointi.

TAVARALIIKENNE

Sataman tavaraliikennetietojen tehokas hallinta sekä laskutus ja raportointi.

TAPAHTUMARAPORTOINTI

Työympäristön tapahtumien ja havaintojen ilmoittamiseen sekä niiden prosessin mukaiseen käsittelyyn. Tehokas alusta ilmoitusten systemaattisen käsittelyn dokumentoimiseen, esimerkiksi laadunhallintajärjestelmän (ISO 9001:2015) tueksi.

TYÖAIKAKIRJANPITO

Henkilöstön työvuorojen suunnittelu ja työajan kirjaaminen. Työaikojen ja poissaolojen hyväksyminen sekä palkkatekijöiden laskenta paikallisen säännöstön mukaan.

PDR-RAPORTOINTI

Käyttöliittymä raporttien määrittelemiseen ja katseluun käytössä olevien PDS-moduulien sisällöistä.

SOPIMUSREKISTERI

Sopimuksiin pohjautuvan ja säännöllisesti toistuvan laskutuksen hallinta ja raportointi.

PUNNITUKSET

Ajoneuvovaaka -tapahtumien laskutus ja raportointi.

TILAUSTYÖT

Henkilötyösuoritteiden kuten esimerkiksi huolto- tai kunnossapitotöiden hallinta ja laskutus.

TEHOSTA YRITYKSESI TIEDONHALLINTAA

Ohjaa systemaattisesti niin sisäisiä kuin ulkoisia resursseja ja tee oikeita päätöksiä entistäkin nopeammin. 

Reaaliaikainen tieto on koko organisaation saatavilla ja suora yhteys tuotannon ja taloushallinnon välillä tehostaa yrityksesi toimintaa ja säästää rahaa.

SATAMATIETO OY

Y-TUNNUS

1911411-2

POSTI- /LASKUTUSOSOITE

PL 196
48101 Kotka

KÄYNTIOSOITE

Merituulentie 424 C 5 krs
48310 Kotka

©2019 by Satamatieto.